top of page

STORE POLICY

ALGEMEEN

“Shop for Brigadeiros” leeft de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 na. Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door “Shop for Brigadeiros”, gevestigd te G.M. van der Zalmstraat 1, 4007 WR, Tiel en ingeschreven in het handelsregister met  KVK- nummer 78685443.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Door de website www.shopforbrigadeiros.nl te gebruiken verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf.

De inhoud van deze verklaring kan op een later tijdstip eenzijdig worden aangepast. Wij zullen u altijd de nieuwste versie aanbieden. De meest recente versie is altijd leidend.

PERSOONSGEGEVENS

Welke persoonlijke en niet persoonlijke informatie verkrijgen wij?

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of ons op een andere manier verstrekt.

Persoonsgegevens die U ons meedeelt;

 • uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (eventueel), adres (eventueel) en alle andere persoonlijke gegevens die u hebt opgenomen in ons contactformulier op de website of in uw e-mail rechtstreeks aan ons gericht.

 • uw naam (eventueel); voornaam (eventueel) en e-mailadres wanneer u zich via de Website aanmeldt voor onze nieuwsbrief;

 • uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres, Bedrijf en BTW-nummer (desgevallend) wanneer u een bestelling plaatst via de Website.

Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; cookies aan de hand van Google Analytics; Log in; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen software tools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, inclusief responstijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten.

Tevens verzamelen we persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

Waarom verzamelen wij dergelijke persoonlijke informatie?

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • om de Services te leveren en te exploiteren;

 • om de levering van uw bestelling en de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht te bewerkstelligen;

 • om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden via ons contact gedeelte;

 • om contact te kunnen opnemen met onze bezoekers en gebruikers met algemene of gepersonaliseerde service gerelateerde mededelingen en promotionele berichten, zoals nieuwsbrieven en gerichte advertenties;

 • om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en / of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;

 • om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Als u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan “Shop for brigadeiros” uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot “Shop for brigadeiros”, haar producten en/of diensten. “Shop for brigadeiros”  kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door “Shop for brigadeiros”  bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Geven wij gegevens door aan derde partijen?

“Shop for brigadeiros” zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 • Gegevens die aan derde partijen worden gedeeld zijn adresgegeven die nodig zijn in het kader van de levering van de goederen waarom u hebt verzocht.

 • Gegevens die aan derde partijen worden gedeeld zijn bankgegevens ter betaling van de goederen die U bij “Shop for Brigadeiros” heeft besteld.

Hoe bewaart, gebruikt, deelt en onthult "Shop for Brigadeiros" uw persoonlijke gegevens?

"Shop for Brigadeiros" wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

Alle gateways voor directe betaling die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en haar serviceproviders te garanderen.

Wij bewaren persoonsgegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en tot 7 jaar daarna, dan wel langer indien dat op basis van wetgeving nodig is. Indien er gegevens worden bewaard zullen wij deze goed beveiligen.

WETTELIJKE VEREISTEN

Op basis van de wet heeft u een aantal rechten die uw privacy helpen beschermen, te weten:

 • recht op correctie en aanvulling;

  • U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan "Shop for Brigadeiros". Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 • recht op inzage;

  • U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, als ook van het gebruik dat "Shop for Brigadeiros" van Uw persoonsgegevens maken

 • recht op beperking van de verwerking;

  • U beschikt eveneens over een recht op beperking van de verwerking, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, incorrect is of indien U bezwaar heeft gemaakt.

 • recht op bezwaar;

  • U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven

 • recht op dataportabiliteit;

  • U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • recht op vergetelheid;

  • Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Als u van een hierboven genoemd recht gebruik wil maken kunt u met ons contact opnemen via email info@shopforbrigadeiros.nl of per tel. +31 6 1316 2633.

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u deze voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

"Shop for Brigadeiros" kan niet aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de Website. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

COOKIES

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die worden opgeslagen in de browser van een sitebezoeker. Ze worden doorgaans gebruikt om bij te houden welke instellingen gebruikers hebben geselecteerd en welke acties ze op een site hebben ondernomen.

"Shop for Brigadeiros" heeft een ​​cookie banner aan de site toegevoegd waardoor U de mogelijkheid heeft om niet-essentiële cookies op uw site te accepteren of te weigeren.

 

Waarom gebruiken we cookies?

"Shop for Brigadeiros" gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft U duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

"Shop for Brigadeiros" op het Wix-platform gebruikt cookies om belangrijke redenen, zoals:

 • om bezoekers en klanten een geweldige ervaring te bieden.

 • om geregistreerde leden te identificeren.

 • om de prestaties, werking en effectiviteit van het Wix-platform te monitoren en analyseren.

 • om ervoor te zorgen dat ons platform veilig en veilig te gebruiken is.

 

Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke (essentiële) cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Cookie naam

XSRF-TOKEN

hs

svSession

SSR-caching

_wixCIDX

_wix_browser_sess

consent-policy

smSession

TS*

bSession

fedops.logger.sessionId

wixLanguage

Doel

Gebruikt om veiligheidsredenen

Gebruikt om veiligheidsredenen

Gebruikt in verband met gebruikersaanmelding

Wordt gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site is weergegeven

Wordt gebruikt voor systeembewaking / foutopsporing

Wordt gebruikt voor systeembewaking / foutopsporing

Gebruikt voor cookiebannerparameters

Wordt gebruikt om ingelogde siteleden te identificeren

Wordt gebruikt om redenen van veiligheid en fraudebestrijding

Wordt gebruikt voor het meten van de systeemeffectiviteit

Wordt gebruikt voor het meten van stabiliteit / effectiviteit

Gebruikt op meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

Looptijd

 

Sessie 

Session;

Sessie;

1 minuut;

3 maanden

Sessie

12 maanden

Sessie

Sessie

30 minuten

12 maanden

12 maanden

Soort cookie

Essential

Essential

Essentieel

Essentieel

Essentieel

Essentieel

Essentieel

Essentieel

Essentieel

Essentieel

Essentieel

Funtioneel

Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

The following links explain how to access cookie settings in various browsers:


To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites, visit this link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Checking Your Cookies

You can check which cookies are used by each business solution, third-party app or third-party integration using Chrome's built-in cookie view. While in incognito mode, click the Secure Icon   

next to the URL bar and then select Cookies.

secure icon.png
checking cookies.png
CUSTOMER CARE

Wij leveren producten van hoge kwaliteit en we streven ernaar dat u zeer tevreden zult zijn over het product en onze service. Gaat er toch iets mis en heeft u een klacht of 
opmerking, dan kunt u deze per email toesturen via de  contactpagina of neemt u telefonisch contact met ons op: 06-1316 2633 zodat wij gelijk een oplossing kunnen zoeken.

DISCLAIMER

Shop for Brigadeiros verleent u hierbij toegang tot shopforbrigadeiros.nl 'de website' en nodigt u uit om de aangeboden artikelen te kopen. Shop for Brigadeiros behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Shop for Brigadeiros werkt hard om de website zo vaak mogelijk te updaten en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Shop for Brigadeiros.

Specifiek voor prijzen en overige informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Shop for Brigadeiros. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Shop for Brigadeiros nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Royalty
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Shop for Brigadeiros. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Shop for Brigadeiros, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Shop for Brigadeiros is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78685443

PAYMENT METHODS

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page